Kategorien
Veranstaltungen Workshops

28.07.23 کارگاه آموزشی: تحصیل و کار در آلمان

هدف از برگزاری این کارگاه معرفی سیستم آموزشی وکاری برای دیاسپورای افغانستان مقیم آلمان و یا آن‌های که پلان زندگی و تحصیل در آلمان را دارند؛ می‌باشد. هم‌چنین ارایهء معلومات به علاقه‌مندان کار و تحصیل با استفاده از تجربه‌های افرادی‌که در حال حاضر مشغول کار و تحصیل در آلمان هستند. در این کارگاه دانشجویان و کارمندان دفاتر کاری نیز دعوت خواهند شد که تجربه‌های خود را به اشتراک بگذارند.

کارگاه: تحصیل و کار در آلمان

1. بررسی سیستم آموزشی آلمان
انواع موسسه‌ها (دانشگاه‌ها، فاخهوخشولن، بروفساکادمی، و غیره)

2. برنامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد
انواع درجه‌ها (لیسانس، ماستری، دکترا)
تفاوت‌های کلیدی بین رشته‌های مطالعاتی (STEM، علوم انسانی، هنر، و غیره فرآیند پذیرش
معیارهای پذیرش برای دانشجویان افغانستانی
چگونه‌گی ارسال درخواست، مهلت‌ها و مدارک
فرآیند شناسایی مدارک تحصیلی خارجی در آلمان

3. بورسیه‌ها و کمک مالی
بورسیه‌های دولتی (DAAD)
بورسیه‌های غیردولتی
فرصت‌های کاری- مطالعاتی

4. مهارت زبان
اهمیت مهارت زبان آلمانی
برنامه‌های تحصیلی به زبان انگلیسی
دوره‌ها و آزمون‌های زبان (DSH، TestDaF)

5. زندگی دانشجویی در آلمان
هزینه‌های زندگی
گزینه‌های اسکان (خواب‌گاه‌ها و مسکن خصوصی)
فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی
ادغام با فرهنگ و جامعه آلمان

6. جنبه‌های قانونی
فرآیند اخذ ویزای دانشجویی
اجازه کار برای دانشجویان
اجازه اقامت پس از تحصیلات

تاریخ: 28.07.23

زمان: 17:00 تا 19:00

ارایه کنندهء کارگاه:
سلیم سلطانی

آدرس:
Brandvorwerkstraße 52-54
و آنلاین از طریق زوم و لایف از فیسبوک

این کارگاه به زبان فارسی ارایه خواهد شد.
اشتراک رایگان

Kategorien
Veranstaltungen Workshops

28.07.23 Workshop: Studieren und Arbeiten in Deutschland

Ziel dieses Workshops ist es, Angehörigen der in Deutschland lebenden afghanischen Diaspora oder afghanischen Menschen, die in Deutschland leben und studieren möchten, das deutsche Bildungs- und Arbeitssystem vorzustellen. Dabei sollen die Erfahrungen von Menschen, die bereits in Deutschland arbeiten und/oder studieren, genutzt werden, um Informationsbarrieren von Berufs- und Studieninteressierten abzubauen. In diesen Workshop werden Studierende und Büroangestellte eingeladen, ihre Erfahrungen auszutauschen.

Der Workshop richtet sich gezielt an die afghanische Community in Deutschland und wird auf Persisch angeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

28.07.2023
17:00 bis 19:00 Uhr

Workshopleitung:
Salim Soltani

Sprache:
Persisch

Adresse:
Brandvorwerkstraße 52-54

online:
via Zoom oder im Live-Stream auf Facebook

Teilnahme:
kostenfrei, mit Anmeldung (siehe unten)

Themen des Workshops

1. Überblick über das deutsche Bildungssystem
• Alle Institutionsarten (Universitäten, Berufsschulen, Berufsakademien usw.)

2. Bachelor- und Masterstudiengänge
• Abschlussarten (Bachelor, Master, Promotion)
• Hauptunterschiede zwischen den Studienbereichen (MINT, Geisteswissenschaften, Kunst usw.)

3. Zulassungsverfahren
• Zulassungskriterien für afghanische Studierende
• Versand der Bewerbung, Fristen, Unterlagen
• Das Verfahren zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse in Deutschland

4. Stipendien und finanzielle Unterstützung
• Staatliche Stipendien (DAAD)
• Nichtstaatliche Stipendien
• Möglichkeiten für ein berufsbegleitendes Studium

5. Sprachkenntnisse
• Die Bedeutung deutscher Sprachkenntnisse
• Studiengänge auf Englisch
• Sprachkurse und Prüfungen (DSH, TestDaF)

6. Studentenleben in Deutschland
• Lebenskosten
Unterkunftsmöglichkeiten (Wohnheime, Privatwohnungen)
• Kulturelle und soziale Aktivitäten
• Integration in die deutsche Kultur und Gesellschaft

7. Rechtliche Aspekte
• Der Prozess zur Erlangung eines Studierendenvisums
• Arbeitserlaubnis für Studierende
• Aufenthaltserlaubnis nach dem Studium

Die Anmeldung wurde geschlossen.
Kategorien
Veranstaltungen Workshops

22.07.23 کارگاه آموزشی: توانمند سازی زنان از افغانستان در آلمان


چی اهمیتی دارد که برای ضرورت‌های خود تلاش کنیم و درخواست مساعدت نماییم. تبعیض‌های جنسیتی دارای کدام پس زمینه های ساختاری می‌باشند؟

مشارکت و سهم‌گیری چی مفهومی دارند؟ کدام راه‌ها منجر به خروج از ساختارهای تبعیض آمیز می‌شوند؟

کدام چشم انداز‌های شخصی و اجتماعی از این امر ناشی می‌شوند؟

این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر در برنامه پرسیده خواهند شد. این سمینار به طور ویژه برای زنان و نوجوانان جامعه افغانستان در آلمان اختصاص دارد.

تاریخ: 22.07.23

زمان: 11:00 تا 14:00

ارایه کننده کارگاه:
رودابه بدخشی

آدرس:
Brandvorwerkstraße 52-54

شماره ارتباطی:
01786915521

اشتراک بصورت حضوری در شهر لایپزیگ است و برنامه به زبان های فارسی و آلمانی ارایه می‌شود.

اشتراک رایگان

اشتراک

Kategorien
Veranstaltungen Workshops

22.07.23 Workshop: Empowerment

für Teenagerinnen und Frauen aus der afghanischen Community in Deutschland //

 • Wohin können sich Frauen mit Fluchtgeschichte wenden?
 • Welche regionalen und überregionalen Unterstützungsangebote gibt es?
 • Warum ist es wichtig, sich für die eigenen Belange einzusetzen und sich dabei Unterstützung zu holen?
 • Welche strukturellen Hintergründe gibt es für geschlechtsspezifische Diskriminierungen?
 • Was bedeutet Partizipation und Teilhabe?
 • Welche Wege können aus diskriminierenden Strukturen führen und welche persönlichen und gesellschaftlichen Perspektiven ergeben sich daraus?

Diese und ähnliche Fragen werden in unserem Workshop gestellt. Der Workshop richtet sich insbesondere an Frauen und Jugendliche aus der afghanischen Community.

22.07.2023
11:00 bis 14:00 Uhr

Leitung:
Rudaba Badakhshi

Sprachen:
Persisch und Deutsch

Adresse:
Brandvorwerkstraße 52-54

Kontakt:
01786916521

Anmeldung

Kategorien
Veranstaltungen Workshops

23.06.23 کارگاه: اظهارنامه مالیاتی در آلمان

اظهارنامهء سیستم مالیاتی در آلمان پیچیده‌گی‌های دارد که فهم آن به عنوان یک چالش، گاهی دشوار به نظر می‌رسد.

ولی ما می‌خواهیم نگرانی در این باره را از بین ببریم و نشان دهیم که با اندک دانش قبلی و کمی صبر می توان به راحتی بر آن مسلط شد. برای این کار می خواهیم ابتداء در مورد اصول اولیه صحبت کنیم و سپس به راه‌های اشاره کنیم که می تواند برای شما مفید باشد. تمرکز این

کارگاه روی موضوعات زیر است:

• اظهارنامه مالیاتی چیست؟
• انواع مالیات:
• مالیات درآمد و مالیات دست‌مزد کار
• مکلفیت برای انجام اظهارنامه مالیاتی
• اسناد مورد نیاز برای انجام اظهارنامه مالیاتی
• مهلت برای انجام اظهارنامه مالیاتی
• شماره شناسایی اظهارنامه مالیاتی
• کمک برای انجام اظهارنامه مالیاتی
• خلاصه (با مثال از فیش دست‌مزد کار)

تاریخ: 23.06.2023
زمان: 16.00 تا 17.30

کارگاه:
اظهارنامه مالیاتی در آلمان

ارایه کننده:
احسان الله رحمانی

اشتراک آنلاین از طریق زوم یا پخش زنده در فیسبوک

مخاطبان این کارگاه دیاسپورای افغانستان در آلمان است و به زبان فارسی ارائه می‌شود.

Kategorien
Veranstaltungen Workshops

23.06.23 Workshop: Steuererklärung in Deutschland

Die Steuererklärung ist ein kompliziertes Thema. Sie gilt als große Herausforderung, insbesondere für die Neuankömmlinge und Migrant*innen.

Dieser Workshop soll Ihnen zeigen, wie Sie damit leichter umgehen können. Hierbei wird zunächst über die Grundlagen der Steuererklärung gesprochen, dann werden die Wege aufgezeigt, auf denen man niedrigschwellige Hilfe holen kann.

In diesem Zusammenhang werden die folgenden Themen behandelt:

• Was ist eine Steuererklärung?
• Steuerarten: Einkommenssteuer und Lohnsteuer
• Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung
• Unterlagen für die Steuererklärung
• Fristen für die Steuererklärung
• Die Steueridentifikationsnummer
• Hilfen für die Steuererklärung
• Zusammenfassung (Lohnabrechnung als Beispiel)

23.06.2023
16.00-17.30 Uhr

Workshop:
Steuererklärung in Deutschland

Workshopleitung:
Ehsanullah Rahmani

Teilnahme:
online via Zoom oder im Live-Stream auf Facebook

Der Workshop richtet sich gezielt an die afghanische Community in Deutschland und wird auf Persisch angeboten.

Anmeldung

die Anmeldung ist geschlossen.

Kategorien
Veranstaltungen Workshops

16.12.22 کارگاه آموزشی: زنان افغانستان و تجربه ی خشونت

گفتگوی پیرامون پس زمینه ی فرهنگ خشونت در جامعه ی داخل و خارج افغانستان.

بنابرین ما می خواهیم در این موارد زیر صحبت کنیم
1 باز گویی تجربه و روایت های خشونت زنان افغانستان
2 گفتگویی درباره ی ريشه های فرهنگ خشونت و انواع آن در جامعه ی افغانستانی
3 حقوق تحقق نیافته ی زنان افغانستان در داخل و بیرون از افغانستان
4 جایگاه هنر در آگاهی رسانی زنان
5 راهکارها و چالش های زنان در برون رفت از مسئله ی خشونت

ارایه کنندگان کارگاه:
آیلا رضایی و ساره نبیل

ساعت: 16.12.2022.17.00.19.00
آنلاین از طریق زوم

Logos der Förderer

Kategorien
Veranstaltungen Workshops

16.12.22 Workshop: Frauen und Gewalterfahrungen in Afghanistan

– Gespräch über die Hintergründe der Gewaltkultur in der Gesellschaft innerhalb und außerhalb Afghanistans –

Themen:

 1. Nacherzählung von Gewalterfahrungen und -berichten von Frauen aus Afghanistan.
 2. Diskussion über die Wurzeln der Gewaltkultur und ihre Ausprägungen in der Gesellschaft in Afghanistan.
 3. Unerfüllte Rechte afghanischer Frauen innerhalb und außerhalb Afghanistans.
 4. Der Stellenwert der Kunst bei der Aufklärung von Frauen.
 5. Lösungen und Herausforderungen für Frauen bei der Überwindung des Gewaltproblems.

Moderatorinnen des Workshops:
Aylar Rezaee und Sara Nabil

16.12.2022
17.00-19.00 Uhr online via Zoom
Teilnahme kostenfrei

Sprache:
Persisch

gefördert von:

Logos der Förderer

Kategorien
Veranstaltungen Workshops

11.11.22 کارگاه آموزشی: دکترا و تحصیل تکمیلی در آلمان

هزاران نفر از مردم افغانستان در آلمان، استند. که آنها تحصیلات و شغل اکادمیک را در کشور مبدا خودشان به پایان رسانیده اند و یا به پیش برده اند. ما می خواهیم این اشخاص را تشویق کنیم که به این مسیر شان در آلمان نیز ادامه دهند. زیرا ما معتقدیم که مشارکت اجتماعی نیازمند بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های خود است. ما می خواهیم نگرانی و ترس ناشی از عدم معلومات در این زمینه را از میان برداریم. هدف ما نشان دادن مسیر بصورت واقعی و عملی است. ما می خواهیم زمینه های را فراهم کنیم تا قشر اکادمیک جامعه افغانستان خودشان در این مسیرها قدم بردارند.

بنابرین ما می خواهیم با شما در این موارد زیر صحبت کنیم:

1. دکترا و تحصیل تکمیلی
• تفاوت بین دکترا در صنعت ( در شرکت ها)، پوزیشن دکترا (بعنوان شغل) و دکترای متعارف
• یافتن موضوع
• پیش نیازها
• نحوه درخواست
• مزایای موقعیت های دکترا
• نکات و توصیه های مهم

2. سیستم آموزش های حرفه ای، خارج از سیستم آموزشی
• آموزش بیشتر به چه معناست؟
• مزایای یادگیری مداوم در این سیستم
• یافتن برنامه های مناسب
• یافتن بورسیه تحصیلی
• نکات و توصیه های مهم

ارائه کننده گان کارگاه:
علیرضا حسینی و محمد سلیم سلطانی

ساعت: 16.00ـ18.00 11.11.2022
اشتراک از طریق زوم و لایف از طریق فسبوک
اشتراک رایگان

ثبت نام

Logos der Förderer

Logo Bundesbeauftragte

Kategorien
Veranstaltungen Workshops

11.11.22 Workshop: Promotion und Weiterbildung in Deutschland

Viele tausende Menschen mit einem afghanischen Hintergrund in Deutschland haben in ihrem Herkunftsland eine akademische Laufbahn absolviert, begonnen oder angestrebt.

Wir wollen Mut machen, diese Laufbahn in Deutschland fortzusetzen. Denn wir glauben, zu wirklicher gesellschaftlicher Teilhabe gehört es, die eigenen Potentiale ausschöpfen zu können. Wir wollen die Angst nehmen. Wir wollen Wege zeigen, dass es wirklich funktionieren kann. Und wir wollen die Werkzeuge an die Hand geben, dass Menschen aus der afghanischen Community diese Wege selbst gehen können.

Hierfür wollen wir mit euch sprechen über:

1. Promotionen

 • Unterschied zwischen Industriepromotion, Promotionsstellen und einfacher Promotion
 • Themenfindung
 • Voraussetzungen
 • Bewerbung
 • Vorteile von Promotionsstellen
 • wichtige Hinweise

2. Weiterbildungssystem

 • Was heißt Weiterbildung?
 • Vorteile lebenslangen Lernens
 • Finden entsprechender Programme
 • Finden von Stipendien
 • wichtige Hinweise

Workshopleitung:
Ali Reza Hussaini und Mohammad Salim Soltani 

11.11.2022, 16.00-18.00 Uhr
Teilnahme online via Zoom oder im Live-Stream auf Facebook
Teilnahme ist kostenlos

Zur Anmeldung

gefördert von:

Logos der Förderer

Logo Bundesbeauftragte