Kategorien
Veranstaltungen Workshops

Workshop 01./02.06.24 – Politisches System in Deutschland – معرفی نظام سیاسی آلمان

Workshop 01./02.06.24 - Politisches System in Deutschland - معرفی نظام سیاسی آلمان
Diese Workshops behandeln die allgemeine politische Struktur Deutschlands und beinhaltet The-men wie Wahlen, Vorstellung der wichtigsten Parteien, Gewalten-teilung, Föderalismus und viele mehr. Außerdem wird die Rolle Deutschlands in internationalen Organisationen untersucht. Herr Abdullah Athayi ist Doktorand an der Humboldt-Universität zu Berlin und arbeitet als Jobcoach für Geflüchtete und Migrant:innen.
Kategorien
Veranstaltungen Workshops

17. & 18.05.24 Workshops:
Deutsche Geschichte –
تاریخ آلمان در دو کارگاه

Die beiden Workshops geben einen Überblick über die deutsche Geschichte von 1871 bis 1990.

Sie beinhalten eine chronologische Darstellung der Geschehnisse und greifen die komplexen Zusammenhänge der Geschichte(n) dieses Landes zwischen der Erstkonstitution bis zum Fall der Mauer auf. 

Die Workshops werden von Herrn Dr. Harun Badakhshi geleitet.

Flyer zum Workshop Deutsche Geschichte
Flyer auf Persisch zum Workshop Deutsche Geschichte
Anmeldung

Alle Angemeldeten erhalten die Adresse des Workshops sowie den Zoom-Link am Tag der Veranstaltung.

ثبت نام

تمام شرکت کنندگان ثبت نام شده ادرس کارگاه و همچنین لینک زوم را در روز رویداد دریافت خواهند کرد.

Kategorien
Veranstaltungen Workshops

25.4.24 Workshop:
Stipendien in Deutschland
(mit Anmeldung)

Dieser Workshop behandelt Stipendiumsangebote von Schul- bis Promotionsniveau in verschiedenen Branchen und gibt wichtige Hinweise zur Bewerbung auf Stipendien.

Der Workshop richtet sich an angehende Stipendiat:innen und Interessierte in Deutschland, Afghanistan und Iran. Er findet am 25. April 2024 von 17:00 bis 19:00 Uhr online via Zoom und auf Facebook statt, in persischer Sprache.

Workshopleitung:
Ziafatullah Saeedi

Flyer zum Workshop am 25.4.24
Flyer zum Workshop auf Persisch
Anmeldung
Kategorien
Veranstaltungen Workshops

8.12.23 کارگاه آموزشی: معرفی ابزارهای هوش مصنوعی

…و استفاده آن توسط دانشجویان و پژوهشگران

// در این کارگاه به معرفی هوش مصنوعی و کاربرد آن در امور روزمره دانشجویان، پژوهشگران و دیاسپورای افغانستان مقیم در آلمان پرداخته خواهد شد. این کارگاه نیز درباره اهمیت هوش مصنوعی و انواع ابزارهای آن که به شما کمک می‌کنند تا بازدهی کارهای تان بالا ببرید را به شما معرفی خواهد کرد. هدف این برنامه بالا بردن سرعت و دقت در کارهای روزمره دانشجویان است. این کارگاه به شما موارد ذیل را مشخصا ارایه میکند:

• هوش مصنوعی چیست؟
• چرا هوش مصنوعی مهم است؟
• ابزارها و وبسایت‌های هوش مصنوعی برای دانشجویان و پژوهشگران کدام‌ها اند؟
• نمایش تصویری وبسایت‌های کاربردی برای همه

تاریخ: 08.12.2023
زمان: 16تا 19:30

ارایه کننده کارگاه:
جواد بختیاری

آدرس: آنلاین از طریق زوم و لایف از طریق فسبوک

شماره تماس: 01786916521

ثبت نام کارگاه
Kategorien
Veranstaltungen Workshops

8.12.23 Workshop: Einführung in die Arbeit mit künstlicher Intelligenz

… und deren Nutzungsmöglichkeiten für Studierende und Forschende

// In diesem Workshop wird die Einführung künstlicher Intelligenz und ihre Anwendung im Alltag von Studierenden, Forschern und der in Deutschland lebenden afghanischen Diaspora diskutiert. Dieser Workshop führt Sie außerdem in die Bedeutung der künstlichen Intelligenz und ihrer verschiedenen Werkzeuge ein, die Ihnen helfen, die Effizienz Ihrer Arbeit zu steigern. Ziel dieses Programms ist es, die Geschwindigkeit und Genauigkeit der täglichen Arbeit der Studierenden zu erhöhen. Dieser Workshop bietet Ihnen konkret Folgendes:

Dieser Workshop soll eine Einführung in die Arbeit mit künstlicher Intelligenz (KI) geben und verschiedene Anwendungsmöglichkeiten im Alltag von Studierenden, Forschenden und der Afghanistan-Diaspora in Deutschland skizzieren. Außerdem werden sowohl die Bedeutung von KI als auch verschiedene Werkzeuge aufgezeigt, die dabei helfen können, Ihre Arbeitseffizienz zu steigern.

Der Workshop bietet Antworten auf folgende Fragen und Punkte:

 • Was ist künstliche Intelligenz?
 • Warum ist künstliche Intelligenz wichtig?
 • Welche Tools und Websites für künstliche Intelligenz gibt es für Studierende und Forschende?
 • Visuelle Darstellung praktischer Websites für jedermann

8.12.2023
16:00 – 19:30 Uhr

Workshopleitung:
Jawad Bakhteiary

Teilnahme:
online via Zoom oder im Live-Stream auf Facebook

Kontakt:
0178/6916521

Anmeldung
Kategorien
Veranstaltungen Workshops

1.12.23 کارگاه روانشناسی: مهاجرت و پیامدهای روحی و روانی آن

در این کارگاه به نکات زیر میپردازیم:

 • احساس تنهایی و دلتنگی پس از مهاجرت
 •  مفهوم هویت و کیستی بعد از مهاجرت
 • تغییرات فرهنگی و اجتماعی: تاثیرات روحی و روانی آن 
 • مفهوم انعطاف پذیری به عنوان عامل محافظت کننده

تاریخ: 1.12.2023
زمان 15 تا 18

ارایه کننده کارگاه:
زهرا رضایی

آدرس:
آنلاین از طریق زوم و لایف از طریق فیسبوک

ثبت نام کارگاه
Kategorien
Veranstaltungen Workshops

1.12.23 Workshop:
Migration und die psychischen Folgen

Folgende Punkte werden bearbeitet:

 • Der Begriff „Identität“: Wer bin ich? Vor und nach einer Migration
 • Das Gefühl von „allein sein“, wohin gehöre ich?
 • Kulturelle und soziale Veränderungen: Wo liegen die Grenzen von Akzeptanz und Widerstand?
 • Der Begriff „Resilienz“ als Schutzfaktor vor psychischen Belastungen

1.12.2023
15:00-18:00 Uhr

Workshopleitung:
Zahra Rezaie

Teilnahme:
online via Zoom oder im Live-Stream auf Facebook

Anmeldung
Kategorien
Veranstaltungen Workshops

17.11.23 کارگاه آموزشی:
شغل‌یابی و آموزش مهارت‌های لازم کاری در آلمان

هدف از برگزاری این کارگاه معرفی سیستم آموزشی و کاری برای دیاسپورای افغانستان مقیم آلمان و یا آن‌های که تصمیم زندگی و تحصیل در آلمان را دارند؛ می‌باشد. هم‌چنین ارايه معلومات به علاقه‌مندان کار و تحصیل با استفاده از تجربه‌های افرادی‌که در حال حاضر مشغول کار و تحصیل در آلمان هستند. در این کارگاه دانشجویان و کارمندان دفترهای کاری نیز دعوت خواهند شد که تجربه‌های خود را به اشتراک بگذارند.

کارگاه: کارگاه آموزشی: شغل‌یابی و آموزش مهارت‌های لازم کاری در آلمان

1. بررسی بازار کار آلمان
● صنایع و بخش‌های کلیدی
● شغل‌ها و مهارت‌های مورد نیاز
● چشم‌انداز برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بین‌المللی

2. راهبردهای جستجوی شغل
● پورتال‌های آنلاین جستجوی شغل
● برنامه‌های علمی و شبکه‌سازی و نمایشگاه‌های شغلی
● استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای جستجوی شغل (LinkedIn)

3. نوشتن سی وی و انگیزه نامه
● استانداردهای آلمانی برای CV و انگیزه نامه
● نکات و راهبردها
● مثال‌ها و کارگاه‌های واقعی

4. آمادگی برای مصاحبه
● سوالات رایج مصاحبه و چگونگی پاسخ‌گویی به آن‌ها
● جنبه‌های فرهنگی مصاحبه‌های شغلی در آلمان
● مصاحبه‌های تمرینی و بازخورد

5. فرهنگ محیط کار در آلمان
● درک اخلاق کار آلمانی و ارزش‌ها
● تعادل کار و زندگی
● تطبیق فرهنگی در محیط کار

6. مهارت زبان برای بازار کار
● اهمیت مهارت‌های زبان آلمانی در بازار کار
● آلمانی برای اهداف حرفه‌ای
● دوره‌ها و آزمون‌های زبان (Goethe, telc)

7. جنبه‌های قانونی
● اجازه کار برای شهروندان غیر- EU
● Blue Card EU برای آلمان
● امنیت اجتماعی و مالیات‌ها

تاریخ: 17.11.2023
زمان: 16 الی 18

ارایه کننده:
سلیم سلطانی

آدرس:
آنلاین از طریق زوم و لایف از طریق فیسبوک

ثبت نام بسته شده است.
Kategorien
Veranstaltungen Workshops

17.11.23 Workshop:
Arbeitssuche in Deutschland und erforderliche Qualifikationen

Ziel des Workshops ist es, der afghanischen Diaspora in Deutschland das deutsche Bildungs- und Arbeitssystem vorzustellen. Es werden Erfahrungsberichte von Personen, die bereits in Deutschland arbeiten oder studieren, ausgetauscht. Auch eigene Erfahrungen können ausgetauscht werden.

Workshop: Arbeitssuche in Deutschland und Qualifikationsanforderungen

1. Überblick über den deutschen Arbeitsmarkt

 • Schlüsselindustrien und –branchen Jobs und Qualifikationsanforderungen
 • Möglichkeiten für internationale Studierende und Absolvent*innen

2. Strategien der Arbeitssuche

 • Online-Jobportale
 • Akademische und Networking-Programme sowie Jobmessen
 • Nutzung von sozialen Netzwerken zur Jobsuche (LinkedIn)

3. Lebenslauf und Bewerbungsschreiben verfassen

 • Deutsche Standards für Lebenslauf und Anschreiben
 • Tipps und Strategien
 • Erläuterung anhand von Beispielen

4. Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch

 • Häufige Fragen im Bewerbungsgespräch und mögliche Antworten
 • Kulturelle Aspekte des Vorstellungsgesprächs in Deutschland

5. arbeitskultur in Deutschland

 • Einführung in die Arbeitsethik
 • Work-Life-Balance
 • Kulturelle Anpassung am Arbeitsplatz

6. Sprachkenntnisse auf dem Arbeitsmarkt

 • Die Bedeutung von Deutschkenntnissen auf dem Arbeitsmarkt
 • Deutsch für den Beruf, Sprachkurse und Tests

7. rechtliche Aspekte

 • Arbeitserlaubnis für Nicht-EU-Bürger*innen
 • Blaue Karte EU für Deutschland
 • Sozialversicherung und Steuern

17.11.2023
16:00 bis 18:00 Uhr

Workshopleiter:
Salim Soltani

Teilnahme:
online über Zoom oder im Live-Stream auf Facebook

Die Anmeldung ist geschlossen.
Kategorien
Veranstaltungen Workshops

15.10.23 تقویت زنان: آموزش جنسی و بهداشت

Flyer auf Farsi Seite 1
Flyer auf Farsi Seite 2
 ورکشاپ „تقویت زنان: آموزش جنسی و بهداشت“ فرصتی منحصر به فرد برای زنان است تا دانش خود را در زمینه آموزش جنسی و بهداشت گسترش دهند و بتوانند بهتر خود را محافظت کنند. ما یک متخصص از ProFamilia را دعوت کرده‌ایم تا ما را در این فرآیند آموزشی مهم همراهی کند.

سخنران از ProFamilia اطلاعات ارزشمندی در زمینه آموزش جنسی، خدمات بهداشتی و گزینه‌های محافظتی به اشتراک خواهد گذاشت. همچنین زمانی برای پرسش‌ها و بحث‌ها فراهم خواهد کرد تا تمام شرکت‌کنندگان از این موضوع مهم بهره‌مند شوند.

ورکشاپ به زبان آلمانی برگزار می‌شود و ترجمه به زبان فارسی/دری نیز ارائه خواهد شد.

ثبت نام در کارگاه

۱۵ اکتبر ۲۰۲۳
10:00-14:00

محل:
Naturfreundehaus Charlotte Eisenblätter, Johannesstraße 127, 99084 Erfurt

ورود رایگان / غیر رایگان:
رای تمام زنان علاقه‌مند ورود رایگان است