Kategorien
Veranstaltungen Workshops

11.11.22 کارگاه آموزشی: دکترا و تحصیل تکمیلی در آلمان

هزاران نفر از مردم افغانستان در آلمان، استند. که آنها تحصیلات و شغل اکادمیک را در کشور مبدا خودشان به پایان رسانیده اند و یا به پیش برده اند. ما می خواهیم این اشخاص را تشویق کنیم که به این مسیر شان در آلمان نیز ادامه دهند. زیرا ما معتقدیم که مشارکت اجتماعی نیازمند بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های خود است. ما می خواهیم نگرانی و ترس ناشی از عدم معلومات در این زمینه را از میان برداریم. هدف ما نشان دادن مسیر بصورت واقعی و عملی است. ما می خواهیم زمینه های را فراهم کنیم تا قشر اکادمیک جامعه افغانستان خودشان در این مسیرها قدم بردارند.

بنابرین ما می خواهیم با شما در این موارد زیر صحبت کنیم:

1. دکترا و تحصیل تکمیلی
• تفاوت بین دکترا در صنعت ( در شرکت ها)، پوزیشن دکترا (بعنوان شغل) و دکترای متعارف
• یافتن موضوع
• پیش نیازها
• نحوه درخواست
• مزایای موقعیت های دکترا
• نکات و توصیه های مهم

2. سیستم آموزش های حرفه ای، خارج از سیستم آموزشی
• آموزش بیشتر به چه معناست؟
• مزایای یادگیری مداوم در این سیستم
• یافتن برنامه های مناسب
• یافتن بورسیه تحصیلی
• نکات و توصیه های مهم

ارائه کننده گان کارگاه:
علیرضا حسینی و محمد سلیم سلطانی

ساعت: 16.00ـ18.00 11.11.2022
اشتراک از طریق زوم و لایف از طریق فسبوک
اشتراک رایگان

ثبت نام

Logos der Förderer

Logo Bundesbeauftragte