Kategorien
Veranstaltungen Workshops

21.07.22 ورکشاپ آموزشی: ساختار نظام سیاسی و قانون اساسی در آلمان

ین کارگاه آموزشی بر ساختار نظام سیاسی در جمهوری فدرال آلمان و اصولی اساسی آن متمرکز خواهد بود.
چرا این موضوع برای ما مهم است؟

شناخت نظام سیاسی و اجتماعی کشور یک شرط اساسی برای تعامل سیاسی و اجتماعی است. این یک مسله ضرور برای رسیدن به منافع خودی است. و همچنین این یک پیش شرط برای مشارکت فعال در جامعه و تغییر آن است.

به همین دلیل است که ما می خواهیم با شما در مورد موضوعات زیر صحبت کنیم:

1. توسعه تاریخی نظام سیاسی در جمهوری فدرال آلمان؛
2. اصول سیاسی اساسی (دولت فدرال، حاکمیت قانون، دولت رفاه اجتماعی، دموکراسی و جمهوری)؛
3. قانون اساسی (قانون اساسی، حقوق اساسی، حقوق مدنی و حقوق بشر)؛
4. بالاترین نهادهای فدرال (دادگاه قانون اساسی فدرال، پارلمان، بوندسرات (مجلس ثنا)، رئیس جمهور فدرال و دولت فدرال)؛
5. فرصت های مشارکت ارائه شده توسط نظام سیاسی و اجتماعی (انجمن ها، احزاب، فعالیت مدنی، امنیت اجتماعی و…).

ارائه کننده ورکشاپ:
مهدی محسنی از دانشگاه
(Justus-Liebig Universität in Gießen)

21.07.2022 از ساعت 5.00 تا 8.00 عصر:
اشتراک آنلاین از طریق زوم و یا بصورت زنده در فیسبوک

این ورکشاپ ویژه ی جامعه ی افغانها در آلمان است و به زبان فارسی ارائه می شود.
اشتراک رایگان است.

ثبت نام از طریق: https://forms.gle/dTSUQaAXo7adpFPt5
لینک اشتراک پیش از شروع برنامه از طریق ایمیل فرستاده خواهد شد.

Logos zum Projekt HamWatan