Kategorien
Veranstaltungen Workshops

24.06./15.07.2022 سمینار توانمند سازی برای „زنان و نوجوانان“ جامعه افغانستان در آلمان

زنان با پیشینه ای مهاجرت به کجا می توانند مراجعه کنند؟ کدام بسته های کمکی منطقوی و فرامنطقوی وجود دارد؟
چرا مهم است که ازمسائل خود دفاع کنیم و برای انجام آن درخواست کمک نمائیم؟ تبعیض های جنسیتی دارای کدام پس زمینه های ساختاری می باشند؟
مشارکت و سهم گیری چی مفهومی دارد؟ کدام راه ها منجر به خروج از ساختارهای تبعیض آمیز می شوند؟ کدام دیدگاه های فردی و اجتماعی از این امر ناشی می شوند؟

این سوالات و سوالات مشابه در برنامه ما پرسیده خواهد شد. سمینار به طور ویژه برای زنان و نوجوانان از جامعه افغانستان است. اشتراک در سمینار بصورت حضوری درشهر لایپزیگ ویا آنلاین از طریق زوم امکان پذیر است. برنامه به زبان های فارسی و آلمانی می باشد

جمعه مورخ24 جون2022 از ساعت 5.00الی 7.00عصر بررسی فشرده و تبادل نظر در مورد نقاط تماس برای دختران و زنان با سابقه مهاجرت: وظایف،هدف و عملکرد،مزایای آنها،پرسش و پاسخ (مکان بعدا مشخص می گردد)

 جمعه مورخ15 جولای 2022از ساعت5.00الی7.00عصر برابری جنسیتی،حقوق زنان، کلیشه های جنسیتی،بازار کار، امور اجتماعی،حقوق زنان،پرسش و پاسخ (مکان بعدا مشخص می گردد)

ارائه کننده سمینار:

رودابه بدخشی (ZEOK e.V)

ثبت نام از طریق ایمل:
info@afghanistan-forum.de
اشتراک رایگان

Logos zum Projekt HamWatan